SAFETECH INNOVATIONS vrea să acorde dividende către acționari, de 1.995.000 lei, respectiv un dividend brut de 0,03 lei/acțiune

0
74

SAFETECH INNOVATIONS vrea să acorde dividende către acționari, de 1.995.000 lei, respectiv un dividend brut de 0,03 lei/acțiune, potrivit informaţiilor transmise BVB.

Consiliul de Administrație al SAFETECH INNOVATIONS convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de 24/25.04.2023, ora 10:00 şi ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII pentru aceleaşi date, ora 10.30.

AGEA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

În acest scop, Consiliul de Administrație  (i) va acționa în calitate de reprezentant al Safetech și va asigura respectarea intereselor Societățîi în cadrul adunărilor generale ale asociaților/acționarilor entităților străine; (ii) își va exprimă votul în numele și pe seama Societății și va da indicații specifice de vot în cadrul adunărilor organelor statutare/de conducere, indiferent de ordinea de zi a acestor adunări și de tipul de hotărâre/decizie ce urmează a fi adoptată; (iii) își va exprimă votul cu puteri depline, va nominaliza și imputernici, prin hotărâre a Consiliului de Administrație  persoanele fizice care vor putea semna în numele și pe seama Societății cu puteri depline sau limitate, toate și orice documente (inclusiv Hotărâri ale Adunărilor Generale a Asociaților/Acționarilor și/sau Acte Constitutive și/sau orice documente statutare, astfel cum acestea sunt definite de dispozițiile legale ale statelor de proveniență ale entităților stratine în care Safetech deține calitatea de asociat/acționar/deținător de participație în capitalul social al acestora).

3. Aprobarea ratificării (i) includerii membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societățîi în cadrul programului de tip stock option plan („SOP”), aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din dată de 21.07.2022 și a (îi) acordării acestora de opțiuni privind dobândirea unui număr determinat de acțiuni în cadrul Societății, astfel: Dl. MIRCEA VARGA – membru neexecutiv – pentru echivalentul a 0.00023% din capitalul social al Societățîi, respectiv 15.000 de opțiuni, fiecare opțiune dând dreptul la dobândirea unei acțiuni; ALEXANDRU-FLORIN MIHAILCIUC – membru neexecutiv – pentru echivalentul a 0.00023% din capitalul social al Societățîi, respectiv 15.000 de opțiuni, fiecare opțiune dând dreptul la dobândirea unei acțiuni.

AGOA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.